Nya batterifabriken i Skellefteå inte avgörande för Norrland

Skellefteås planerade batterifabrik Northvolt diskuteras i Ekonomiekot extra den 15 juni, 2019. Detta i samband med att de nödvändiga investeringarna för att inleda etapp ett inkommit. Diskussionen kretsar mycket kring huruvida fabriken blir ett uppsving för Norrland eller om framgångarna skördas på andra håll? CERE:s Runar Brännlund deltar i diskussionen och ifrågasätter att fabriken skulle ha någon avgörande inverkan på den enorma yta som är Norrland men att det säkerligen blir en rejäl injektion för Skellefteå med omnejd. (Klicka på rubriken för att läsa mer)

Hör hela diskussionen på Ekonomiekot extra 15 juni, 2019 nedan.
Runar hör du 04:10 in i programmet och 08:09.


CERE member elected to leadership of UNECE/FAO Team of Specialists

On 3-4 June 2019 the United Nations’ Economic Commission for Europe (UNECE)/ Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) Timber Section’s Team of Specialists (ToS) on Wood Energy met at the SLU campus in Umeå. Among its obligations, the ToS has a mandate to advise and support the joint UNECE/FAO Forestry and Timber Section’s activities regarding wood energy data and to contribute to a better understanding of wood energy statistics as a basis for sound policy making. The ToS recently released a report on wood energy as the largest source of bioenergy in the UNECE region.

At the meeting, CERE’s Deputy Director Francisco Aguilar was elected to be the new leader of the ToS over the 2019-2021 period. (Click on headline to read more)
Pic Tos WE 4 June2019 webbToS members and SLU faculty members pictured at the SLU campus on 4 June 2019. Photo: Ann-Katrin Israelsson.

Meet Guest Professor Brent Sohngen

Brent SohngrenWe are proud to welcome Professor Brent Sohngen from Ohio State University as guest professor at CERE and SLU. Initially, he will be here from May 27 to June 23, but will return for monthly stays over the next three years. Brent will have his office up at the Department of Forest Economics at SLU. (Click on headline to read more)

Det finns andra värden än kronor och ören

I Östersunds-Posten gör de ett reportage om de 50 största skogsägarna i Jämtlands län. Skogsindustrin må omsätta miljarder varje år, men det finns andra värden än monetära, något som diskuteras allt mer. CERE:s Bengt Kriström har arbetat med frågan under många år och berättar mer.

”– De som vi kallar för ickemarknadsprissatta värden som rekreation till exempel tenderar att öka med ökande inkomst, jag skulle tro att de har blivit viktigare på slutet. Det är många som ser ett värde mer än att vi hugger ner skogen.” (Klicka på rubriken för att läsa mer)

Meet guest researcher Moriah Bostian

The intersection between productivity and the environment a focus area during guest researcher Moriah Bostians stay with CERE this spring.

Moriah will be working closely with CERE’s Tommy Lundgren: - We are currently working to apply network technology estimation methods in order to model the linkages between prevention and treatment technologies for emissions reductions. For example, switching to a lower emissions fuel source would be considered a form of prevention, while installing smoke stack scrubbers would be considered a form of treatment. We are also using similar network methods to better understand the tradeoffs in forest management between harvesting timber for final pulp and paper products, using forest resources to produce biofuel, and net carbon emissions. (Click on headline to read more)

A course+workshop on Behavioral Environmental Economics

oben kurs gruppfotoGiven in 3-6 June 2019. Applications are now open.  

The Centre for Environmental and Resource Economics is organizing a course on behavioural environmental economics. 

Last year we received a prize for the best PhD course given by our Faculty, this motivated us to give the course again. 

 

Lecture period: June 3, 2019 - June 6, 2019

Deadline for application: 15 March, 2019.

Place: SLU Ultuna Campus, Uppsala, Sweden.

Level: PhD and Masters

-For more detailed and up-to-date information.

-Or visit the official course page on university's website: 

-We also have a group called BEEn (Behavioural Environmental Economics Network) which aims to bring scholars together working on issues related to environmental and resource economics from a behavioural perspective. BEEn collects and disseminate information about related conferences, research and announcements. Learn more about the group and become a member

BNP inget bra mått på utveckling eller välfärd

Befolkningens välbefinnande måste adresseras när landets utveckling analyseras menar Nya Zeelands premiärminister Jacinda Ardern och introducerar ett nytt sätt att mäta landets välstånd. DN frågade tre nationalekonomer, däribland CERE:s Runar Brännlund om Nya Zeelands beslut.

”– Det är väl ingen som hävdar att BNP är ett bra mått på utveckling eller välfärd, det är inte ett bra mått. Men det är inte antingen eller utan alla måtten behövs. BNP fyller sin funktion, säger Runar Brännlund som är professor i nationalekonomi vid Umeå universitet.”

”– Nya Zeelands lösning verkar likna det vi kallar för genuint sparande eller genuina investeringar där man tittar på hur alla kapitalstockar i ett samhälle förändras så som naturkapital, humankapital och socialt kapital, säger Runar Brännlund.”

Läs hela artikeln ”Experter gör tummen upp för Nya Zeelands välmående-budget”, publicerad på DN 21 februari 2019.

Regeringen satsar på grön skatteväxling

CERE:s Runar Brännlund diskuterar den gröna skatteväxlingen med klimat- och miljöministern Isabella Lövin.

Regeringen vill börja beskatta engångsartiklar, plastartiklar, kemikalier i textilier och skor, avfall och förbränning. De vill även se över de subventioner som går till företag som använder sig av fossila bränslen. Runar Brännlund manar till lugn och vill att skatteväxlingen hellre sker på ett globalt plan så att Sverige inte straffar ut sig själva medan utsläppen bara förflyttas till andra länder.

(Runar kommer in vid 5.10).

Wind for nothing and electricity for free?

CERE’s Andrius Kazukauskas provides us with an article of Christmas past from a Swedish electricity point of view. Who does pay for our colorful Christmas lighting? Happy Holiday’s!

I have the brightest memories about Christmas time from my childhood. For me Christmas Eve was a very special day. At that time Christmas was associated with miracles and things for free, such as Christmas presents delivered by a mystical Santa Claus. This was a time for candies, oranges, nuts and other things. Luckily for me, Santa Claus was not associated with any budget constraints.

On one such night, the midnight of 25th of December 2015 to be precise, a miraculous gift was given to all of us living in Sweden. In one hour that night, electricity was sold for almost 0 €/MWh on the Nordpool day-ahead market (electricity wholesale market). Electricity for free! This is the lowest price on record during the last five years (maybe ever, I did not check the older data). As I am not a naïve child anymore, I wonder where this “present” came from. And a very low price of electricity around Christmas time is not a random coincidence since the electricity price tend to be low the last week of the year. Figure 1 depicts the average wholesale prices of electricity from week 48 till week 9 (winter season). Thus, a relevant question arises: who pays for our colorful Christmas lighting decorations? (click on headline to read more)

Kommande

Visa full kalender