58 miljoner till digitalisering av hållbart skogsbruk

Skogsindustrin och forskare ska tillsammans i forskningsprogrammet Mistra Digital Forest digitalisera skogsbruket. Genom smart digitalisering planerar programmet att forska hur skogen kan nyttjas mer effektivt med ökad skonsamhet. Skogsindustrierna kommer att stå värd för programmet som under de fyra inledande åren erhåller 58 miljoner kronor.

Flyg eller ta sparken, mängden klimatgaser förblir desamma

18 forskare uppmanar i DN debatt den 29 oktober att universiteten ska halvera sina egna utsläpp av växthusgaser på fem år. CERE forskarna Runar Brännlund, Bengt Kriström, Magnus Lindmark och Tommy Lundgren finner detta anmärkningsvärt. De 18 talar om betydelsen av att ta universitetens forskning på allvar, men deras förslag saknar helt vetenskaplig förankring kring hur en klimatpolitik som inte är slösaktig bör utformas.

Best PhD course awarded to Oben Bayrak

A new course/workshop on Behavioral Environmental Economics designed and organized by Oben Bayrak was awarded best PhD course from the Faculty of Forest Sciences. The course has, according to the prize committee, contributed to increase the attraction for the faculty graduate studies.

Two new doctors

Tharshini Thangavelu defended her thesis “Essays on Malnutrition, Savings and Preferences” on September 12th, 2018. Her thesis touches three different topics in economics, namely preferences, savings and malnutrition. Jinggang Guo defended his thesis “Economics Timber Production and Climate Change mitigation” on October 12th, 2018.

The nobel winners from an IAM researcher’s point of view

This is good news for the future of our planet, says Kelly de Bruin, associated member of CERE and Research Officer at The Economic and Social Research Institute on Ireland. The IPCC 1.5 degrees report, released a few days ago, warns for deep and immediate climate change action to limit severe climate impacts which makes models that describes the global interplay between the economy and the climate especially important.

BNP är inte ett korrekt mått

Bland andra CERE:s Runar Brännlund berättar i P1 morgon den 8 oktober (2018) om sin favoritkandidat till Riksbankens pris i ekonomisk vetenskap i Alfred Nobels minne, Martin Weitzman. Brännlund lyfter Weitzmans arbete kring hur miljöförstörande verksamheter kan styras politiskt och kritiken mot BNP som endast kan mäta marknadspriser, något som miljövaror sällan har.


Kommande

Visa full kalender