Natural capital has declined and produced capital increased

Comparative studies of Sweden against UK, France, Germany, and America generally reveal that natural capital has declined, while produced capital has increased over time. The reason being extra investments that were dedicated to infrastructural and manufacturing sectors during the second industrialization revolution.

Tradable Permits in Cost-benefit Analysis

Tradable permits for greenhouse gases are growing in popularity as one of the available tools to tackle climate change. How should these be handled in cost-benefit analysis?

According to CERE working paper 2016-14 and its author Per-Olov Johansson, it would be a mistake to value permits at the global marginal damage cost. Also, it would be a mistake to treat permits as a transfer within the private sector. These considerations are key to both researchers and practitioners conducting cost-benefit analysis including tradable permits.

Welcome to CERE Klarizze Puzon

KLARIZZEIn the Autumn of 2016, Dr Klarizze Anne Martin Puzon joined SLU and CERE as Browaldh fellow. She obtained her graduate in France and was a visiting researcher in Spain. She is interested in resource economics, environmental economics, political economy, and experimental methods.

A new book on the impact of Climate Policy on Environmental and Economic Performance

bok“What is the effect of the CO2 tax on environmental performance and profitability of firms? Does including emissions in productivity measurement of the industrial firm matter? Did the introduction of the EU ETS spur technological development in the Swedish industrial firm?” Which air pollutant inhibits production most when regulated?

A new book by researchers Rolf Färe, Shawna Grosskopf, Tommy Lundgren, Per-Olov Marklund, and Wenchao Zhou analyses firm level data from 1990 to 2008 to evaluate the role of climate policy on Swedish industrial firms’ environmental and economic performance. Sweden is an interesting case worth to study with many learned lessons when it comes to environmental policy design and implementation.

En ny modell föds

CERE:s Kelly de Bruin gav sig av till Montreal i Kanada för att skriva ett kort paper, men entusiasmen tog över allt mer och en ny modell fick se dagens ljus: The Mitigation Adaptation Geo-Engineering Economy (MAGE) model. En modell att styra dem alla, eller ja, åtminstone begränsing av och anpassning till klimatförändringarna, samt geo-engineering. Här berättar Kelly mer om hennes besök i Kanada och modellen.

Kelly föreläser på sommarkurs om hur man klarar klimatförändringar

kelly de bruin webCERE:s Kelly de Bruin är en av föreläsarna under en delkurs som tittar närmare på effekterna av klimatförändringarna och alternativen för anpassning som bedöms i ekonomiska termer och modelleras inom Kellys expertområde, nämligen integrerade bedömningsmodeller (IAM:s).

Sommarkursen den 19-22 september organiseras av Graz universitet i Österrike och deras doktorandprogram inom klimatförändringar. Inbjudna studenter är i färd med att skriva sina avhandlingar om hur man klarar klimatförändringar för att lära sig mer och förstå processer som kan leda till att deras forskning få praktisk användning.

Läs mer om sommarkursen (endast på engelska)

Åtgärdsförslag till samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan

Att se el som en möjlighet till industriell utveckling och minskad klimatbelastning är ett av fem vägval som IVA-projektet Vägval el föreslår.

CERE:s Runar Brännlund har deltagit i projektet Vägval el och i juni lämnade de över sin sammanställda rapport till energiministern Ibrahim Baylan. Föreslagna vägval:

Vägval 1: Se el som en möjliggörare för industriell utveckling och minskad klimatbelastning
Vägval 2: Skapa handlingsutrymme för en kostnadseffektiv utveckling av elsystemet
Vägval 3: Beakta fler miljöfrågor än klimatet
Vägval 4: Slå fast ett mål för leveranssäkerhet för att bibehålla dagens höga nivå
Vägval 5: Förstärk samarbetet med omvärlden

Läs hela rapporten ”Fem vägval för Sverige” på iva.se
Läs mer på NyTeknik ”Fem tips till stabilt och hållbart elsystem” publicerad 14 juli 2016

Här finner du Runar Brännlund i Almedalen 2016

Sin vana trogen besöker CERE:s Runar Brännlund politikerveckan i Almedalen på Gotland. Den här gången i Energiföretagens regi.
Lyser fortfarande lamporna 2025?
Arrangör: Energiföretagen Sverige
Dag: 6/7 2016 12:15 - 13:00

Elmarknaden är i kraftig omvandling. Mer vind och sol betyder osäkrare leveranser. Men vill vi ha samma säkra nivå som idag? Vad får det i så fall kosta? Eller ska vi för miljöns skull acceptera att det ibland är mörkare?

Läs mer
Hur stabil är elsektorn som skattebas?
Arrangör: Energiföretagen Sverige
Dag: 6/7 2016 14:15 - 15:00

Staten tar årligen ut ca 40 miljarder från elsektorn i skatt. Är det rimligt och hur stabil är elsektorn som skattebas på sikt? Vilken beskattning av elsektorn sker idag och hur skulle beskattningen kunna göras annorlunda. Konsekvenser av beskattning av elproduktion, konsumtion av el m.m. diskuteras.

Läs mer