Mattias Vesterberg synar hushållens efterfrågeflexibilitet i SNS rapport och på Dagens Industri. Förlita sig på att hushållen kommer vilja anpassa sig är i många fall orealistiskt menar Mattias.

Under sommaren har det varit elbrist i södra Sverige, något Mattias menar är ett tecken på den svenska elmarknadens stora utmaningar. En av lösningarna är att hushållen ska vara aktiva i att möta de nya utmaningarna genom att anpassa sin elförbrukning till tider då tillgången på el är större. Något som kan vara svårt med tanke på att som Mattias säger;
”Hushåll använder el till uppvärmning när det är kallt, till belysning när det är mörkt och till matlagning när de är hungriga och hemma.” (Dagens industri) Att hushållen skulle vara flexibla i den frågan menar Mattias i många fall är orealistiskt.

Läs ”debattartikeln i Dagens industri Hushållen löser inte elbristen” publicerad 13 september 2020.

Läs SNS rapporten (2020) ”Den svenska elmarknaden: Är hushållen en kraft att räkna med? ”

Kommande

Visa full kalender