Nyhet från umu.se: 
En ny avhandling från Företagsforskarskolan vid Umeå universitet analyserar effekter av åtgärder och incitament som ska främja en cirkulär och mer miljövänlig ekonomi.

För att skapa ett ekonomiskt system som både är kostnadseffektivt och miljömässigt hållbart måste beslutsfattare förstå hur hushåll, företag och stater svarar på olika incitament. I sin avhandling har Alejandro Egüez undersökt hur olika incitament påverkar tre områden som är centrala i en cirkulär ekonomi: energieffektivitet, fjärrvärme och avfallshantering.

Läs hela nyheten "Vidtar vi rätt åtgärder för att skapa en cirkulär ekonomi?"

Avhandlingen: Energy efficiency, district heating and waste management: essays on environmental economics

Disputationen

Fredag den 20 november 2020
Kl. 10.00 i Triple Helix, Universitetsledningshuset.
Disputationen kommer att vara på engelska och sändas via Zoom
Meeting ID: 698 688 8914
Passcode: 403509

Opponent är Patrik Söderholm, professor, Luleå tekniska universitet.

Huvudhandledare Runar Brännlund, biträdande handledare Thomas Broberg.

Kommande

Visa full kalender