Den första oktober 2021 så kliver Tommy Lundgren upp som forskningsledare för CERE och Göran Bostedt tar vid som vice. De kommer att föra facklan vidare och hoppas kunna fokusera på utökat samarbete både inom CERE och externt.

CERE:s kärna kommer enligt Härnösandsgrabbarna Tommy och Göran inte att förändras: - Det är redan en oerhört stimulerande miljö att arbeta och verka inom som betytt mycket för mig, säger Tommy. Göran påminner om CERE:s första tid och vad som varit framgångsfaktorer: - Det som gav CERE en kraftig skjuts vid starten var framförallt två saker, de oerhört kompetenta och drivna postdocs vi rekryterade, och det aktiva internationella utbytet med bland annat korta intensivkurser av framstående forskare.

Som Tommy uttrycker det så är det “stora tofflor att fylla”, att ersätta Runar Brännlund och Bengt Kriström är en omöjlig uppgift då de varit helt avgörande för CERE:s tillkomst, utveckling och framgång. Men de räds inte uppgiften och även om de önskar att först bli varma i kläderna så finns det tankar kring att öka samarbetet, internt och inter-disciplinärt samt internationellt: - Vi på CERE har, och har haft, flera forskare från utvecklingsländer, och den kunskap och det intresse de har för miljö- och naturresursproblem i sina hemländer kan vi ta bättre vara på, säger Göran Bostedt.

Oavsett kommer alla känna igen sig meddelar Tommy och Göran, det kommer fortfarande vara ett samarbete mellan forskare inom ekonomisk historia, nationalekonomi vid Handelshögskolan, Umeå universitet, samt skogsekonomi vid SLU. Fokus kommer fortsatt ligga på miljö- naturresurs- och energiekonomi. De talar båda varmt om CERE-gänget, det engagemang och driv som finns och tror att återgången till arbetsplatserna efter pandemin kommer ge utrymme för nya krafttag. CERE:s sammankomster har varit saknade under pandemin: - Speciellt fina minnen från min tid vid CERE är invigningen 2009, alla Ammarnäs- och Ulvömöten, många seminarier med forskare från olika discipliner och 10-årsjubilumet härom året som var en fin summering av CEREs första decennium. Nu går vi vidare och skapar nya minnen! avslutar Tommy.


Göran BostedtTommy Lundgren

Kommande

Visa full kalender