CERE:s nya medlem Mattias Näsmans avhandling tittade närmare på varför det varit så svårt att minska bilarnas utsläpp och vilka styrmedel som haft bäst effekt för att åka antalet miljövänliga bilar. 

"– Jag har länge intresserat mig för hur samhället ska kunna anpassas, eller ställas om, för att hantera ökande miljöutmaningar. Går det att behålla fördelarna med bilsamhället och samtidigt inte skada människor eller planeten? Integrerad handel och skiftande miljöambitioner gör att den frågan blir extra komplicerad. Min avhandling visar på många historiska likheter mellan regleringen av avgaser och den nutida omställningen till en fossilfri fordonsflotta. Dagens debatt fokuserar i hög grad på olika ekonomiska styrmedel såsom subventioner genom bonus malus, bensinskatter och annat, men i mina resultat kan man se att utsläppsstandarder – som nu förhandlas på EU-nivå – varit de viktigaste styrmedlen för att minska utsläppen på längre sikt. Dessa resultat är relevanta för beslutsfattare på olika nivåer, inte minst för de som bereder Sveriges hållning i europeiska miljöförhandlingar."

Mattias Näsman försvarade sin avhandling 17 september, läs hela nyheten om avhandlingen "Historien vägleder i omställningen till fossilfri bilflotta" på umu.se.

Kommande

Visa full kalender