Enheten för nationalekonomi vid Umeå universitet söker doktorander i arbetsmarknadsekonomi och miljö- och energiekonomi.

Inom miljö- och energiekonomi handlar det främst om två forskningsprojekt:
”I det första är syftet att studera hur efterfrågeflexibilitet kan användas för att förbättra effektivitet och nätutnyttjande i lokala elnät. Forskningsprojektet syftar bland annat till att studera hur elnätstariffer kan utformas för att minska efterfrågetoppar, och hur hushåll reagerar på sådana prismekanismer. I det andra projektet är syftet att studera vilken potential som solkraft har för att stödja övergången till ett mer hållbart samhälle.”

Ansökan inlämnas senast 2 maj

Läs mer om tjänsterna och skicka in en ansökan via umu.se.

Kommande

Visa full kalender