I DN debatt repliker varnar CERE:s Per-Olov Johansson och Bengt Kriström för att fastna i tanken att varje vattenkraftverk ska omprövas var för sig då det finns vinster för både miljö och ekonomi genom att vara flexibel och se till helhet.

Samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar kan väga samman miljövinster och förluster och finna smartare vägar framåt. I Sverige finns en hel del metodbeskrivningar för att göra dessa bedömningar som är framtagna av ekonomer och ekologer tillsammans. Att fastna i tanken att varje vattenkraft ska omprövas var för sig stänger dörren för smartare vägar framåt. Med mera flexibilitet går det att finna lösningar som kan gynna både ekonomi och miljö. Per-Olov Johansson och Bengt Kriström ger exemplet Ljusnan där mer produktion kan tillåtas vid ett naturligt vandringshinder samtidigt som kraftverk nedström rivs och därmed underlättar fiskarna vandring. ”Rapportlänk”
”Tanken kan utsträckas till att till exempel gälla utrivning av kraftverk i fiskeeldoradot Mörrumsån, mot ökad produktion tillåts i till exempel Ångermanälven.”

Läs hela repliken ”Varje vattenkraftverk måste inte omprövas var för sig” DN Debatt Repliker, 14 juli 2022.

Läs debattartikeln som repliken baseras på ”Sverige riskerar att förlora stora mängder vattenkraft” 13 juli 2022.

Rapport om Ljusnanexemplet: Omreglering så att (nästan) alla blir vinnare – exemplet vattenkraft

Kommande

Visa full kalender