JFE_600
Journal of Forest Economics har instiftat ett pris för att hedra grundaren, professor Sören Wibe.

Priset kommer att delas ut till ett paper vartannat år och det första priset kommer att gå till en av de artiklar som publicerats under 2010 eller 2011.
Valet av paper kommer göras av en internationell kommitté som består av akademiska experter inom skogsekonomiområdet.

Det allra första priset kommer att delas ut hösten 2012.

Läs mer på Elsevier

Kommande