Vid CERE utvecklas modeller i projektet "Bioenergi, klimat och ekonomi". Dessa modeller kan användas som referens vid utformning av energi- och klimatpolitik.

Drastiska förändringar krävs för att nå de energi- och klimatmål som satts upp av EU. Därför behövs modeller som genom helhetsperspektiv kan analysera effekterna av de omfattande förändringarna av energisystemet som väntar.

Modellerna som utvecklas vid CERE är både empiriska och teoretiska och tar på ett passande sätt hänsyn till det inbördes förhållandet mellan ekonomi och ekologi. Till exempel kommer man utveckla en allmän jämviktsmodell som kan simulera effekterna på samhälle och olika delar av miljö- och energipolitiska scenarier som syftar till att främja klimat och hållbar användning av bioenergi.

Kontakt

Tommy Lundgren
Per-Olov Marklund
Läs mer på Miljöforskning, Formas tidning för ett hållbart samhälle, mars 2012.