"Eftersom EU:s huvudstrategi är att CO2-utsläpp ska reduceras så mycket som möjligt kan man fråga sig om inte Sverige istället skulle producera varor med sin fossilfria el snarare än att exportera det elöverskott som nu byggs upp. På så sätt skulle vi både minska CO2-utsläppen och stärka den nationella ekonomin." NyTeknik 27 februari 2013 11:33

Kungliga Vetenskapsakademin Energiutskott, däribland CERE:s Karl-Gustaf Löfgren uttalar sig i NyTeknik om elpriset. Läs hela artikeln "Hur högt får elpriset stiga?"

Kommande