Initiativet Forum för EU-debatt stöds av Forumets förtroenderåd där Brännlund och Ahlenius namn återfinns.


Inga-Britt Ahlenius
Per-Olof Eriksson
Paulina Neuding
Niklas Amberg
Anders Ferm
Markus Pettersson
Rune Andersson
Lotta Gröning
Mats Qviberg
Lars Anell
Sverker Gustavsson
Birgitta Swedenborg
Villy Bergström
Sven Hagströmer
Hans Tson Söderström
Anders Björnsson
Claes Hemberg
Carl Tham
Runar Brännlund
Sigfrid Leijonhufvud
Lars Wohlin
Stefan Carlén
Nils Lundgren

Forum för EU-debatt är en tankesmedja som "vill bidra till en aktivare och mer förutsättningslös och kritiskt prövande debatt kring EU-politiken utifrån ett demokratiskt perspektiv."

Läs mer om Forumet i Newsmill-artikeln "Detta kan inte fortgå i en demokrati"

Kommande

Visa full kalender