Den ekonomiska forskningen vid Umeå universitet får 20 miljoner. Universitet anser att tre viktiga forskningsområden har särskilt goda förutsättningar att skapa konkurrenskraft. Fyra projekt får därför dela på pengarna, ett av dessa är CERE.

Pengarna kommer bland annat användas till att rekrytera gästprofessorer och ge stöd åt unga forskare.

Läs pressmeddelandet "Umeå universitet satsar 20 miljoner på ekonomisk forskning"

Kommande