CEREs Runar Brännlund kommenterar utvecklingen runt om i Europa till följd av att mer och mer förnybar energi tillförs systemet: "Att den nordiska elmarknaden ska få inslag av mer reglering tror inte Runar Brännlund. Däremot tror han att de regleringar som europeiska länder genomför för att tackla prisvariationerna i spåren av mer förnybart i systemet kommer att påverka prisbilden även i Norden.
- Vi är ju inte isolerade, det kommer att blir en prisutjämnande effekt, säger han."

Läs hela inlägget i Second Opinion

Kommande

Visa full kalender