CERE:s Lars Fredrik Andersson med flera kräver i DN debatt (2013-09-30) "reformer för en värdig arbetssituation för bärplockarna".

"Bärbranschen har ovanligt svag reglering och lågt skatteuttag, vilket leder till ohållbara situationer för de migrantarbetare som utför arbetet. "

Läs hela artikeln "Arbetsgivarna har total makt över bärplockarnas situation"
av Lars Fredrik Andersson, ekonomhistoriker, Umeå universitet
Madeleine Eriksson, kulturgeograf, Umeå universitet
Aina Tollefsen, kulturgeograf, Umeå universitet
Mats Wingborg, utreder villkoren inom bärindustrin på uppdrag av Swedwatch

Kommande

Visa full kalender