Lars Fredrik AnderssonCERE:s Lars Fredrik Andersson, docent i ekonomisk historia, intervjuades av TV4 i samband med Volvos kungörande att de flyttar monteringen till Göteborg. Lars Fredrik menar på att det är en fråga om när Volvo lägger ned helt i Umeå. Finner man platser närmare marknaden, råvaran, underleverantörer så förenklas det logistiska systemet till den grad att det inte lönar sig att ha fabriken på annan plats.Utan transportstöd kommer Umeå inte att kunna konkurrera menar Lars Fredrik. Se hela intervjun från 22 oktober 2013 här.

Kommande

Visa full kalender