"Klimatmål ska formuleras i termer av det miljöproblem vi vill lösa och inte i termer av de medel vi har för att lösa det. Därför behövs utsläppsmål men inte mål för förnybar energi och energieffektivisering."

CERE:s Runar Brännlund och Bengt Kriström kritiserar tillsammans med Konjunkturinstitutets Eva Samakovlis DN debattartikeln "Fiaskot för utsläppshandeln gör att fler klimatmål krävs" från 10 januari (2014).

"Har vi även mål för förnybar energi och energieffektivisering begränsar det vad vi kan göra, och fördyrar därmed politiken. Om det exempelvis skulle visa sig att energieffektivisering är billigt i förhållande till förnybar energi kanske klimatmålet kan nås billigast med enbart energieffektivisering. Men eftersom det finns ett mål för förnybar energi så kan inte denna potential utnyttjas fullt ut."

Läs kritiken i "Att ha flera mål fördyrar klimatpolitiken", publicerad 13 januari, 2014 i DN.

Kommande