Trafikutskottet studerar samhällsekonomiska analyser inom transportområdet med särskilt fokus på hållbar utveckling. De vänder sig därför bland annat till CERE:s Runar Brännlund och Bengt Kriström då de skrivet mycket om metoderna och då "CERE är en viktig aktör i sammanhanget" menar Anna Wagman Kåring.

Bengt Kriström, Anna Wagman Kåring & Runar BrännlundAnna är forskningssekreterare vid utvärderings- och forskningssekretariatet som bland annat hjälper riksdagens utskott med forskningsöversikter och hon besökte CERE den 23 april 2014.

Kommande