”Elcertifikatsystemet framstår alltmer som en tombola”. Uttalandet kommer från CERE:s Thomas Broberg som tycker att Kontrollstation 2015* inte besvarar alla relevanta frågor, Second Opinion, 6 maj 2014

”Tombolan har snurrats och ut föll en kostnad för elkunderna som Energimyndigheten uppskattar till 1,8-3,5 öre/kWh för år 2016, beroende på om elcertifikatpriset då uppgår till 200 eller 400 kronor. Anledningen är förslaget att justera upp kvotpliktskurvan med totalt 75 TWh under perioden 2016-2035.”

”och lägger till moms, då blir kostnaden för justeringen 2-8 öre per kWh. Vill man hellre prata miljarder än ören, då är det bara att räkna ihop över alla kvotpliktiga konsumenter. År 2016 blir den totala kostnaden för elkunderna 1,6-6 miljarder kronor.”

Avtalet med Norge förväntades INTE medföra ökade kostnader i Sverige

”Vi får veta att justeringen av kvotpliktskurvan är nödvändig för att Sverige ska uppfylla det avtal man ingick med Norge 2011 om en gemensam marknad för elcertifikat med start 2012.”

”Andemeningen när avtalet med Norge ingicks var att Norge skulle ta på sig motsvarande Sveriges mål om 25 TWh till 2020. Avtalet förväntades inte medföra ökade kostnader i Sverige, snarare besparingar till följd av en effektivare marknad. Så blev det tydligen inte!”

”Detta medför en mångmiljardkostnad för elkunderna och samhället i stort. Vad får vi tillbaka? Vad tjänar Norge på att Sverige höjer kvotkurvan? Vilken blir effekten på elcertifikatpriset? Vad är den samhällsekonomiska nyttan? Kan man omförhandla avtalet med Norge? Hur mycket vill Norge ha betalt för att omförhandla? Frågorna får inget svar i Kontrollstation 2015.”

Läs hela debattartikeln ”Elcertifikatsystemet framstår alltmer som en tombola” på Second Opinion

Fakta *Kontrollstation 2015

Rapporten är skriven av Energimyndigheten (ER 2014:04)

”Kontrollstationen innebär gemensamma utredningar och diskussioner mellan Sverige och Norge om behov av ändringar i de två nationella regelverken för elcertifikat.”  Från Regeringens hemsida, se hela förklaringen.Kommande