”Eftersom bara Riksdagen varje år fattar hundratals beslut kan man undra över om ett sådant förfarande verkligen är effektivt ur skattebetalarnas synpunkt. Det är det inte.”

CERE:s Bengt Kriström ger inte mycket för de 23 forskarnas förslag att bannlysa politiska beslut som leder till klimatutsläpp.

”Tyvärr redovisar författarna ingen konsekvensanalys av sina förslag”

”I ljuset av de utredningar som gjorts tidigare kring liknande förslag är slutsatsen tydlig - förslagen är inte miljöekonomiskt försvarbara. De kan de vara av andra skäl, men det återstår för författarna att visa att förslagen är ett vettigt sätt att handskas med knappa resurser.”

Läs hela repliken ”Koldioxidskatt bättre än utsläppsmoratorium” publicerad på DN.se 12 maj 2014

Läs den debattartikeln ”Bannlys alla politiska beslut som ger mer klimatutsläpp” publicerad 10 maj i DN, som Bengt uttalar sig om. 

Kommande