Sofia Lundberg och CERE:s Per-Olov Marklund undrar i en replik i DN om författarna till debattartikeln publicerad i DN den 10 maj ”Bannlys alla politiska beslut som ger mer klimatutsläpp” funderat på hur moratoriet skulle påverka offentlig upphandling. Är inköpsstopp kanske enda lösningen?

Den offentliga upphandlingen ”sägs omsätta någonstans mellan 16 – 18 procent av BNP och utgörs av många (tusentals per år) decentraliserade inköpsbeslut. Beslut som fattas av tjänstemän i den offentliga sektor som moratoriet ska reglera. Hur ska den offentliga upphandlingen, som i sig (liksom alla andra konsumtionsbeslut) är miljö-, klimat- och energibelastande kombineras med ett utsläppsmoratorium i praktiken? Är svaret ett inköpsstopp för offentlig sektor? ”

”Införandet av ett utsläppsmoratorium lär inte underlätta genomförandet av offentliga upphandlingar – en uppgift som redan idag är komplex. Inte heller stärker det dess tveksamma funktion som miljöpolitiskt styrmedel.”

”Sofia Lundberg, docent i nationalekonomi, Handelshögskolan, Umeå universitet

Per-Olov Marklund, doktor i nationalekonomi, Centrum för regionalvetenskap, Umeå universitet och Centrum för miljö- och naturresursekonomi, SLU och Umeå universitet.”

Läs hela repliken i DN här: Utsläppsmoratorium = Inköpsstopp? Publicerad på DN.se 14 maj 2014

Läs den ursprungliga artikeln här: Bannlys alla politiska beslut som ger mer klimatutsläpp. Publicerad på DN.se den 10 maj 2014

Läs CERE:s forskningsledare Bengt Kriströms replik på samma artikel: Koldioxidskatt bättre än utsläppsmoratorium. Publicerad på DN.se 12 maj 2014

Kommande