För femte året i rad deltog CERE:s Runar Brännlund på politikerveckan i Almedalen. Denna gång var ämnet ”Gränslös el – bra för basindustrin?” och det hela arrangerades av EFA (EnergiFöretagens Arbetsgivareförening) och SKGS - basindustrins energisamarbete inom ramen för Industrin tar matchen.

Runar rapporterar från seminariet att det var högaktuellt och intressant samt att politikerna från båda blocken deltog och diskuterade flitigt de få oenigheter de hade sinsemellan gällande energipolitiken.

Basen till seminariet vilar i att den svenska industrin starkt förespråkar gemensamma regelverk och marknader samt lika förutsättningar. Gemensamma marknader innefattar även el och gas enligt EU. Omfattande regelverk tas i bruk för att bland annat göra plats för väderberoende elproduktion i det europeiska systemet.

Frågan man ställer sig är hur det fungerar i praktiken, vilka länder eller regioner som arbetar för att länka samman sina elmarknader? En del länder och regioner (Sverige och Norden är ett exempel) går före vilket skapar både möjligheter och problem – kommer andra länder att haka på, eller hinna ikapp? Hur påverkas egentligen den svenska industrins konkurrenskraft?

Medverkande i seminariet var:

  • Runar Brännlund, Professor nationalekonomi, CERE, Umeå Universitet.
  • Mats Odell (KD), Ordförande Näringsutskottet (KD), Riksdagen.
  • Jennie Nilsson, Näringspolitisk talesperson (S), Riksdagen.
  • Anders Olsson, vice VD, EON Sverige.
  • Lina Palm, energidirektör, SKGS.
  • Ulrika Egerlid Schotte, VD, EFA.
  • Mats Nilsson, moderator, Svensk Energi.

Läs mer om seminariet

Kommande