CERE:s Bengt Kriström påpekar en av riskerna med att ersätta skogsägare för den stora skogsbranden som denna sommar rasat i Västmanland i Dagens industri den 8 augusti 2014: - Vad blir då incitamentet att ha en försäkring?

Enligt finansminister Anders Borg har finansdepartementet börjat se närmare på de ekonomiska konsekvenserna av storbranden. Kanhända går staten in med särskilda insatser liknande de som gjorts för skadorna från tidigare stormkatastrofer. Något som Kriström ställer sig kritisk till: - Man kan jämföra det med att en verkstad brinner ned. Då är det ingen som kräver att staten ska betala, menar han.

Även Finansdepartementets nu nedlagda expertgrupp för miljöstudier, där Kriström var ordförande, riktade kritik mot ersättningar för Gudrun och ersättningar till resebolag i samband med tsunamin: "Den drabbade tar risker frivilligt, eller så överlåter han dem till försäkringsgivare eller liknande garant. Om staten i detta läge träder in och betalar så snedvrider statsstödet konkurrensen. Den som inte skyddar sig, vare sig med prevention eller finansiellt skydd, gynnas." s.56 i Skoghs rapport (se nedan).

Exakt vad staten kan tänkas göra för insats är ännu inte klart enligt Borg: - Det är ett par områden som kan vara aktuella. I samband med stormarna gav vi stöd till efterplantering. Men det kan också gälla enskilda vägar och infrastruktursatsningar.

Hela artikeln: "Brandstöd Borgs nya bryderi" går att läsa i Dagens industri 8 augusti 2014, sidorna 6-7.

Läs hela rapporten: "Statens ekonomiska ansvar vid naturkatastrofer och stora industriella olyckor" av Göran Skogh. Rapport till Expertgruppen för miljöstudier 2009:2

Kommande