JFE_600
2014 års Sören Wibe pris har tilldelats Leslie A. Richardson, Patricia A. Champ, John B. Loomis för deras artikel: "The hidden cost of wildfires: Economic valuation of health effects of wildfire smoke exposure in Southern California", Journal of Forest Economics 18:1 (2012):14-35.

Priset instiftades av Journal of Forest Economics 2011 för att hedra dess grundare Sören Wibe. Priset delas ut vartannat år till en artikel som utgör ett betydande bidrag till det skogsekonomiska ämnet.

Journal of Forest Economics

Publiceras i samarbete med Instiutionen för skogsekonomi vid Sveriges lantbruksuniversiet, Umeå. Tidskriften grundades av Sören Wibe.

Runar Brännlund och Peichen Gong, chefredaktörer

Mer om den prisbelönta artikeln

Vid skogsbränder glöms lätt kostnaderna för drabbade människors hälsa bort. Richardson, Champ och Loomis kollade närmare på den största skogsbranden i Los Angeles countys moderna historia och kunde konstatera att kostnadsberäkningarna som fanns tillgängliga om $9,50 per exponerad person och dag var rejält underskattad. När de räknade med defensiva åtgärder och skadliga effekter så landade de på $84,42 per exponerad person och dag.

Läs hela artikeln här

Prisutdelning kommer ske efter årsskiftet.

Kommande