Vi förbrukar ungefär lika mycket energi idag som vi gjorde 1970, detta beror på högre priser och skatter på energi som lett till strukturomvandling och teknisk utveckling. Massa och pappersindustrin tillhör de som har energieffektiviserat bäst och vindkraften är egentligen den enda energikällan som tillkommit. Men tillgången på energi har inte ökat.

Året 2014 har snart passerat, så vi passar på att ta en lite tillbakablick till i maj i år då Runar Brännlund deltog när näringsliv, politiker, forskare och andra möttes för att diskutera ekonomi, jobb, företagande, tillväxt med mera på Tillväxtdagarna 21-23 maj i Umeå.

Runars föredrag och debatten "Energiförsörjning för tillväxt – vad krävs?" börjar 15 minuter in i filmen nedan (tillgänglig till 26 maj 2015):

Deltog i debatten gjorde:
Kjell Jansson, VD, Svensk Energi
Jonas Abrahamsson, VD, E.ON
Runar Brännlund, professor i nationalekonomi, Centrum för Miljö- och naturresursekonomi, Handelshögskolan, Umeå
Åke Svensson, VD, Teknikföretagen
Mikael Odenberg, VD, Svenska Kraftnät
Jennie Nilsson, riksdagsledamot (s), näringspolitisk talesperson
Åsa Moberg, samhällsdebattör och författare till boken Ett extremt dyrt och livsfarligt sätt att värma vatten
Moderator: Peter Nygårds, senior rådgivare
Tillväxtdagarna anordnades av Swedbank.

Kommande