Det genomsnittliga miljöarbetet bland svenska företag ökade med 40 % mellan åren 1998-2004, mycket tack vare koldioxidskatten.Ett högre internationellt pris på koldioxidskatten skulle tveklöst underlätta utvecklingen av renare teknik runt om i världen. Men så länge fossila bränslen finns tillgängliga och är relativt billiga så kommer de att användas någonstans i världen.

Resultaten kommer från CERE projektet: "The impact of climate and energy policy on sustainability and competitiveness in Swedish Industry", som genomfördes på uppdrag av Energimyndigheten. Läs mer om resultaten i Science Technology and Innovations Projects, från december 2014, sidorna 54-55.

Läs hela artikeln "pdfSustainable Sweden – how Swedish business responds to climate policies"

Kommande