"Askåterföring gör oftast större samhällsekonomisk nytta som växtnäring på torvklädd skogsmark än som medel mot försurning i försurad skogsmark och ytvatten. Det visar skogsforskare vid SLU och Umeå universitet."


Läs hela nyheten på SLU:s webb publicerad 9 januari 2015.
Läs artikeln: "Ash recycling — A method to improve forest production or to restore acidified surface waters?" 2014, Forest Policy and Economics 45, Pages 42–50
(Prenumeration kan vara nödvändig)

För mer information, ta kontakt med Göran Bostedt

Kommande