"I Kina finns det många statsägda skogsbolag med starka lönsamhetskrav. Forskare vid SLU har funnit att den kinesiska staten har möjlighet att påverka bolagen mot mer skyddad skog och återbeskogning, så att även extensivt brukande i form av jordbruk, svampplockning etc. kan utvecklas."


Peichen Gong och Göran Bostedt vid CERE har tillsammans med kollegor i Kina, undersökt hur den kinesiska statens olika policyåtgärder påverkar så kallade State-owned forest enterprises (SOFE:s) agerande.

"Idag är bristen på äldre skog den största anledningen till de utmaningar som dessa SOFEs möter.

Enligt forskarna är den enda långsiktigt hållbara lösningen att reducera det lönsamhetskrav de kinesiska myndigheterna idag ställer på SOFEs, så att de kan prioritera en förstärkning av skogsresursen, dvs. återbeskoga och dämpa avverkningstakten."

Artikeln verkar ha uppmärksammats av myndigheterna:

"De kinesiska myndigheterna har sedan hösten 2014 infört ett totalt avverkningsstopp i provinsen Heilongjiang, se länk nedan. Avverkningsstoppet kommer att vara i minst 20 år, och om det är framgångsrikt vidgas till andra provinser i nordöstra Kina."

Läs hela nyheten på SLU:s webb
Läs en artikel i The Guardian om det införda avverkningsstoppet: "China tests outright logging ban in state forests" 17 oktober 2014
Läs den vetenskapliga artikeln: "Impacts of policy measures on the development of state-owned forests in northeast China: theoretical results and empirical evidence" Environment and Development Economics 19(01), 74-91 (Prenumeration kan vara nödvändig)

Kommande