bk teachesDen populära Stated preference methods kursen hölls på SLU i Umeå i maj för 10e gången i ordningen. Under kursen lär sig studenter hur man mäter värdet på varor och tjänster utan marknadsvärde, såsom miljöförbättringar.

Kursens fokus ligger på praktiska spörsmål som kommer upp i en undersökningsbaserad ekonomisk teknik för att bedöma icke-monetära värden som utsikten över en sjö, en promenad i en orörd skog eller skidåkning i naturreservat. Professor Bengt Kriström berättar mer om bakgrunden: - Forskningen kring varor och tjänster utan marknadsvärde växer stadigt och metoderna används mer och mer över hela världen. I USA används metoderna rutinmässigt för att räkna ut hur mycket skadestånd som ska betalas ut vid oljeutsläpp, som i fallet med Exxon Valdex 1989. Idag finns mer än 10,000 studier på ämnet och antalet väntas bara öka framöver. På grund av intresset för att "värdera det ovärderliga", ser vi även en ökad efterfrågan på mer avancerade kurser.

Bengt KriströmstudenterNär kursen annonserades fanns endast 10 platser, söktrycket gjorde dock att kursen i slutändan omfattade 15 studenter. – Den kanske viktigaste anledningen till kursens popularitet kan bestå i att den här typen av hands-on kurser inte ges (gratis) vid många andra universitet, berättar Bengt.

Studenterna kom från olika europeiska universitet i Tjeckien, Schweiz, Skottland, Danmark, Norge, Frankrike, England och Sverige. Det visar sig även att kursen har några "barnbarn" – tidigare studenter som nu blivit professorer skickar sina studenter. Det ständigt växande nätverket studenter emellan är en av de viktigaste fördelarna med den här kursen. Faktum är, berättar Bengt, att en student jag hade 2005 senare berättade vilken viktig roll den här kursen hade för att kunna bygga upp sitt eget forskningsnätverk.

Om du känner att du missat kursen, oroa dig inte, den ges även i maj 2016 och eventuellt även denna höst på TIDES, Gran Canaria, Spanien, där den även gick 2014.

Läs mer om tidigare kurser och studenter

Stated Preference Methods course on tour

10 different nationalities at CERE course

Stated Preferences – worth travelling for

Kommande

Visa full kalender