På DN debatt kan man läsa hur flera av CERE:s forskare ifrågasätter den cirkulära ekonomin som tidigare förespråkats.

"Som stöd för att cirkulär ekonomi och ökad återvinning skapar jobb och bättre miljö hänvisar Wijkman med flera till sin egen analys, som finansierats av Återvinningsindustrierna. Där antas att energi- och materialeffektiviteten, andelen förnybar energi samt användningen av återvunnet material ökar utan kostnader. I verkligheten finns det förstås kostnader med att styra om resursanvändningen. Vidare ökar sysselsättningen till följd av en antagen aktivitetsökning i företag som reparerar varor eller återvinner material och är således inte ett resultat av den föreslagna politiken. På lång sikt leder en ambitiös miljöpolitik inte till fler jobb - vissa sektorer vinner andra förlorar.

I stället för att cirkla runt bör miljöpolitiken riktas direkt mot miljöproblem och resursslöseri. Att gifta ihop dagens sysselsättningsproblem med långsiktiga miljöfrågor låter bra, men kan leda fel. Ska miljöambitionerna sänkas när sysselsättningen ökar?"

Läs hela repliken på DN debatt publicerad på dn.se den 24 juni 2015.

Läs debattartikeln som replikeras: "Cirkulär ekonomi bra både för jobben och för miljön", publicerades på dn.se den 21 juni 2015.

Kommande

Visa full kalender