Det har blivit allt vanligare att ställa miljökrav vid offentliga upphandlingar. Men för att det ska fungera behöver miljökraven vara tuffare än lagen.

Tanken är att offentlig sektor som en stor inköpare kan påverka produktionen och konsumtionen så att miljömål uppnås. Sofia Lundgren och Per-Olov Marklund har tittat närmare på 337 upphandlingar som inkluderar 722 kontrakt inom städtjänster. För att offentlig upphandling ska fungera som styrmedel och bidra till minskad miljöbelastning har de funnit att miljökraven som ställs måste vara tuffare än den lagstiftning och miljöpolitik som reglerar de varor och tjänster som upphandlingen gäller. Det innebär även att minst en leverantör måste anpassa sig till kraven som ställs. Att anpassa sig till upphandlingens krav kan bli mycket kostsamt och blir det för dyrt är risken stor att för få leverantörer deltar i upphandlingen.

Sen har vi det faktum att kraven som ställs vid en upphandling måste stå i proportion till det som upphandlas och att leverantörer ska behandlas lika vilket innebär att det kan bli ett juridiskt hinder att ställa för tuffa krav.

Läs SNS analys nr 30, juni 2015: "Offentlig upphandling som miljöpolitiskt styrmedel"

Kommande

Visa full kalender