Thomas Broberg förklarade på norsk konferens att frukost kl 14 och middag kl 21 i praktiken innebär att elkunden sparar ca en krona per dag.
När vi är hemma så lagar vi mat, tvättar, diskar, ser på tv och brygger kaffe. Det innebär att vi belastar elnätet mer och får så kallade effekttoppar. En möjlighet att kapa dessa effekttoppar är att be elkunderna vara flexibla och styra om sin elförbrukning, men elkunderna är inte beredda att ställa om sin elförbrukning gratis.

För att kundflexibiliteten i dagsläget ska få någon bäring på nätet och för att kunden ska tjäna på det så behöver man förflytta sin energiförbrukning ca sju timmar. Det innebär att genom att äta frukost vid 14 och middag vid 21 så tjänar man 2 procent av sin dagliga elkostnad, en vinst på en krona. " – Ved å forskyve forbruket sju timer, sparte husholdningen 2 prosent av sin daglige strømkostnad. I praksis mindre enn én krone per dag. Det sier seg selv at det er helt uaktuelt, sier Broberg." ("Kundene vil ha betaling" Europower.com 17 september 2015 och Vindkraftnytt 16 september 2015). För att kunderna ska förändra sina vanor krävs bättre incitament. Forskningen visar att det krävs en kompensation som överstiger 2 500 kronor per år.

Det här föreläste Thomas Broberg om vid den norska smartgridskonferensen den 15 september 2015. En konferens med ca 350 deltagare från elbranschen, leverantörer till elbranschen samt myndigheter, forskare och konsumentföreträdare.

Föreläsningen "Er strømkundenes fleksibilitet reelt sett til salgs?" baserades på Ei–rapporterna om kundernas flexibilitet. Konferensen fokuserade på nätutveckling och nätinvesteringar och kunden som den som sätter premisserna: Nettutvikling og nettinvesteringar – kunden som premissgiver.

Konferensen var ett samarbete mellan the Norwegian Smartgrid och EnergiNorge.

Läs mer om konferensen

Läs mer om Ei rapporterna

Kommande

Visa full kalender