Bengt Kriström bjöds in att kommentera Professor Rögnvald Hannessons bok i samband med att Hannesson hyllades med en internationell konferens på Island. Hannesson är en ledande fiskeriekonom.

Foto av Bengt Kriström
Boken, "Ecofundamentalism: A critique of Extreme Environmentalism" recenserade Bengt i Ekonomisk Debatt (nr 7 2014) där han bland annat menade på att: - Hannesson lyckas på ett begränsat utrymme täcka in många frågor, där dock den som är expert på ett specifikt område torde ha ett antal invändningar; men det är ett öde författaren delar med andra som skriver korta böcker med bred pensel. Icke desto mindre är det en bok som rekommenderas till den som vill få en överblick av viktiga diskussionspunkter i miljödebatten. Ekonomer har mycket att bidra med i denna.

Hannesson är en framträdande resursekonom med specialområdet fiskeresurser. Han är uppvuxen på Island, doktorerade i Lund och har sen sent 70-tal varit aktiv i Norge.
Läs mer om Rögnvald Hannesson. 
Läs om eventet. 

Kommande

Visa full kalender