Kelly de BruinEtt mer realistiskt möte i Paris efterfrågas av CERE:s miljöekonom Kelly de Bruin.

Nära 170 länder lämnade in sina löften om hur de ska sänka utsläppen i förtid inför COP mötet i Paris. Dessa löften visar att vi missar vårt mål om 2 grader och istället hamnar på som bäst 2.5 eller 2.7 grader. Kelly som är en expert på att räkna ut hur ekonomin och klimatförändringarna påverkar varandra manar till en mer realistisk dialog.
- Politikerna fortsätter tala om 2 grader, något som inte är genomförbart längre. De faktiska åtaganden som de talar om kommer lågt beräknat innebära 2.7 graders temperaturskillnad 2100. Det är en åtskillnad mellan diskussionen om målen med förhandlingarna (2gradersmål) och de faktiska förhandlingsåtagandena (2.7 grader).

Kelly har varit delaktig i två rapporter som skickats med till mötet i Paris. Oxfam rapporten visar att redan 2050 skulle utvecklingsländer åka på klimatanpassningskostnader om minst 790 miljarder dollar om året. Vilket är 50% mer än vad anpassningskostnaderna skulle bli om vi klarade ett scenario under 2 grader. Och detta ska anses som försiktiga siffror, den verkliga ekonomiska förlusten och anpassningen kan vara betydligt högre.

OECD rapporten berättar att skulle temperaturen bli 4 grader högre år 2100 så skulle kostnaderna ligga på 2-10% av den globala BNP:n . Vissa regioner som Ryssland och Kanada kunde rent av tjäna på klimatförändringarna i form av ökad turism, energi och hälsa fram till 2060. Dessvärre skulle regioner i Afrika och Asien drabbas av extrem hetta och förluster på jordbruksfronten.
– Vi behöver inse att 2 inte kommer hända och börja ta tag i konsekvenserna av det. Det innebär t ex närmare en dubblering av skadorna för Afrika, säger Kelly.

Fakta

Kelly är en expert på och har konstruerat AD-RICE modellen (Adaptation Regional, Integrated, Climate, Economy) varifrån dessa siffror kommer. AD-RICE är en Integrated Assessment Model (IAM).

Läs mer

Oxfamrapporten
The Guardian har skrivit en artikel på Oxfamrapporten: Developing countries will need $270bn more to adapt to climate change – study. Publicerad 25 november 2015.

The Financial Express artikel om Oxfamrapporten: Developing nation climate adaptation bill to hit $790 billion per year: Oxfam. Publicerad 25 november 2015.

Game-changers in the Paris climate deal: What is needed to ensure a new agreement helps those on the front lines of climate change. Oxfamrapporten publicerad 25 november 2015.

Impacts of Low Aggregate INDCs Ambition: Research commissioned by Oxfam. Forskningsrapport publicerad 25 november 2015.
OECD rapporten
OECD (2015), The Economic Consequences of Climate Change, OECD Publishing, Paris.

Högpunkter från rapporten för beslutsfattare

En artikel om rapporten: In the absence of Marty and Doc’s time machine... Publicerad 3 november 2015.

Kommande

Visa full kalender