"Det viktigaste för en bättre svensk klimatpolitik är att utsläppen från vägtrafiken minskar. Det finns en rad viktiga styrmedel som kan förverkliga målet om en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030, skriver Konjunkturinstitutet i en ny rapport."
Debattartikel från SvD, 10 december 2015. Författad av:

Eva Samakovlis
docent i nationalekonomi och chef för Konjunkturinstitutets miljöekonomiska enhet

Runar Brännlund
professor i nationalekonomi, Umeå universitet (ordförande)

Thomas Aronsson
professor i nationalekonomi, Umeå universitet

Ing-Marie Gren
professor i nationalekonomi, SLU Uppsala

Caroline Leck
professor i kemisk meteorologi, Stockholms universitet

Per Mickwitz
professor i statsvetenskap, Finnish Environment Institute

Patrik Söderholm
professor i nationalekonomi, Luleå tekniska universitet

Kommande

Visa full kalender