Ett fossilfritt Sverige kan kosta mer än det smakar, pengarna skulle kanske göra bättre nytta i andra länder anser Bengt Kriström och Per-Olov Johansson, båda CERE, i en replik i SvD den 2 januari 2016.

”Om klimatproblemet betraktas som ett globalt problem som vi måste lösa tillsammans är det naturligt att samarbeta, inte att gå före i ensamt majestät.”

”Ytterst lågt räknat kan Sverige få en fossiloberoende fordonsflotta till 2030 till en kostnad i storleksordningen 100 miljarder (enligt bland annat Konjunkturinstitutet). Det är ändå långt kvar till fossilfrihet, eftersom det bland annat kräver en teknisk revolution i stålindustrin, då reduktionen av järnmalm till järn idag görs med hjälp av kol. För 100+ miljarder kan vi i stället hjälpa länder där det är långt billigare än i Sverige att minska klimatutsläpp, och dessutom hjälpa fattiga människor ur den nöd och det elände som nu orsakas av att många fortfarande använder vedeldade spisar.”

Läs hela artikeln ”Vår fördel har varit små utsläpp i elproduktionen” publicerad online 2 januari 2016.

Kommande

Visa full kalender