CERE professorerna Bengt Kriström och Per-Olov Johansson ifrågasätter satsningen på höghastighetsbanor mellan Stockholm, Göteborg och Malmö i SvD 13 februari 2016. Konkurrensen från flyget, befolkningsunderlaget och försvinnande små klimateffekter talar alla emot menar de.

”Så vitt vi har kunnat utläsa av litteraturen är det bara höghastighetsbanan mellan Paris och Lyon samt två japanska banor, samtliga tre utan relevans för svensk del, som uppvisar lönsamhet. Höghastighetsbanor verkar mest handla om att bygga monument av rent Faraoniska proportioner. Givet de stora utmaningar Sverige nu står inför kan de dessutom komma att tränga undan ytterst angelägna infrastruktur- och andra satsningar. Även Sveriges resurser är trots allt begränsade.”

Läs hela artikeln på SvD.

Kommande

Visa full kalender