Men om man ser det över ett längre perspektiv så har arealen ökat. Däremot ökar avverkningen i en takt som skogen klarar av berättar Peichen Gong i ATL.

”Den anmälda arealen för föryngringsavverkning uppgick under 2015 till 254 683 hektar, vilket ligger nära den årliga genomsnittsarealen för det senaste decenniet.”

”Sett i det långa perspektivet är det en klar ökning. Under perioden 1995-2004 anmäldes årligen i genomsnitt drygt 200 000 hektar mark. Men från och med stormen Gudrun 2005 ligger alltså den årligen anmälda föryngringsavverkningsarealen på en högre nivå.

Professorn i skogsekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet Peichen Gong, menar att den svenska skogen klarar dagens avverkningstakt.

– Skogen har en tillväxt på 120 miljoner kubikmeter per år. Samtidigt som det avverkas 80-90 kubikmeter per år. Virkesförrådet ökar, säger han.”

Läs hela nyheten: ”Mindre lust att hugga skogen” från ATL 3 mars, 2016.

Kommande

Visa full kalender