CERE:s Bengt Kriström och Per-Olov Johansson påpekar det opassande med att stoppa Vattenfalls tyska kraftproduktion i en replik i SvD den 21 april 2016. Repliken vänder sig till Johan Rockström med fleras debattinlägg på SvDs Näringsliv Debatt från den 19 april 2016.

”Det vi kan åstadkomma genom att stoppa Vattenfalls tyska kraftproduktion är helt enkelt att andra utsläppskällor inom EU ETS ökar sina utsläpp. Via prisanpassningar köps de frigjorda utsläppsrätterna av andra aktörer inom systemet. De totala utsläppen påverkas således inte. Därigenom blir en nedläggning av brunkolsverksamheten ett för svenska skattebetalare mycket dyrbart slag i luften, ett meningslöst offer på klimataltaret.”

”Vår förhoppning är att Vattenfalls ägare agerar med skattebetalarnas bästa för ögonen och säljer den tyska verksamheten. I det här fallet är det också det bästa för klimatet, det frigör resurser som kan användas, helt eller delvis, för meningsfulla klimatpolitiska satsningar.”

Läs hela repliken på SvD.se: ”Rockströms krav blir ett dyrt slag i luften” från 21 april 2016.
Läs: Rockström och Klein på SvD.se: ”Stoppa detta vansinne” från 19 april 2016.