Philip Kofi AdomSyftet med ceremonin är att uppmärksamma utländska studenter och deras betydelse som ambassadörer för Sverige. Att uppmuntra och engagera dessa studenter att behålla sin relation med Sverige och sitt lärosäte efter de avslutat sina studier.

Philip nominerades som SLU:s kandidat med följande text: Philip Kofi Adom from Ghana finished his PhD thesis in record time, 1.5 years. Philip’s research combine methods and study areas in an innovative way, focusing on how to secure energy systems while balancing environmental quality and economic development. Contrary to common belief, Philip’s research show that goals of economic development and environmental quality are not mutually exclusive, and his findings about how important regulatory framework, institutions and infrastructure are to avoid countries being caught in an energy inefficient trap might affect political development worldwide. With his impressive focus, reflectiveness and dedicated work, Philip is a role model for all students, and an outstanding representative for SLU and Sweden.

Den 18 maj träffas studenterna, som nominerats från olika lärosäten i Sverige, på utrikesdepartementet tillsammans med närings- och innovationsminister Mikael Damberg och de berörda ländernas ambassadörer. Där erhåller studenterna ett diplom och utmärkelsen är menat att uppmuntra studenterna att verka som ambassadörer för sitt lands relationer med Sverige. Nomineringen går till studenter med goda akademiska resultat som utmärkt sig inom innovation, kreativitet och entreprenörskap inom sin akademiska kompetens.

Philip Global SwedeStatssekreterare Oscar Stenström med Philip Kofi Adom.
Foto Karin Nylund
Global Swede ceremony 2016 

Kommande

Visa full kalender