I Dagens industri den 23 maj 2016 kan man i artikeln ”Forskarlarm: Notan dyrare än befarat”, läsa om en ny rapport om elmarknaden som CERE:s Runar Brännlund ansvarat för.
”En av de viktigaste slutsatserna är att Sveriges elsystem, som hittills har ansetts vara ett av världens främsta, är allvarligt hotat bland annat på grund av dagens styrmedel.
Stödsystemet för förnybar el i kombination med effektskatten på kärnkraft forcerar omställningen av elsystemet och leder till onödigt höga kostnader för samhället.”

CERE och Runar Brännlund vill påpeka att siffrorna som diverse medier talar om inte är framtagna med hjälp av Runar utan vi hänvisar till den omtalade rapporten. 

Om rapporten säger Runar så här på IVA.se:
”– De som läser vår rapport inser att vi på 25 sidor inte kan ha några färdiga svar. Men vi pekar ut ett antal viktiga frågor som borde vara avgörande när man diskuterar framtidens elsystem, säger Runar Brännlund, ordförande i Arbetsgruppen samhällsekonomi och marknad.

– Hur ska elmarknaden organiseras? Vilka styrmedel och subventioner ska vi ha? Såväl framtidens produktion som användning av el styrs till stor del av hur vi svarar på de här frågorna, säger Runar Brännlund.”

Läs rapporten ”Framtidens elmarknad – En delrapport” från IVA* projektet Vägval el.
Forskarlarm: Notan dyrare än befarat”, Dagens industri den 23 maj 2016

*Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA)

Kommande

Visa full kalender