Det bör vara eftersträvansvärt med ett energisystem som är kostnadseffektivt, har en leveranstrygghet och låg miljöpåverkan. Något som kan vara en utmaning när elproduktionssystemet ställs om från stora kraftverk där man kan planera produktionen till mindre kraftverk med intermittent kraft. Om detta skriver företrädare för Kungliga Ingenjörsakademiens (IVA) projekt Vägval el, däribland CERE:s Runar Brännlund, I SvD 31 maj 2016.

”Den samlade bilden är att stödsystemet forcerar omställningen, vilket medför onödigt höga kostnader för samhället. En stängning av alla reaktorer senast år 2020 kostar drygt 200 miljarder kronor, enligt beräkningar inom projektet Vägval el.”

”Om den svenska regeringen eftersträvar ett konkurrenskraftigt pris på el i ett internationellt perspektiv bör det överlåtas till marknaden att hitta de mest hållbara och kostnadseffektiva lösningarna. Ju mer energimix och andra aspekter ska styras, desto mer behöver marknaden regleras och desto högre tenderar systemets totala kostnader att bli. Det är hög tid att reformera elmarknaden!”

Läs hela artikeln: ”Stängda reaktorer till 2020 kostar 200 miljarder”, publicerad på SvD 31 maj 2016.

Kommande

Visa full kalender