Sin vana trogen besöker CERE:s Runar Brännlund politikerveckan i Almedalen på Gotland. Den här gången i Energiföretagens regi.
Lyser fortfarande lamporna 2025?
Arrangör: Energiföretagen Sverige
Dag: 6/7 2016 12:15 - 13:00

Elmarknaden är i kraftig omvandling. Mer vind och sol betyder osäkrare leveranser. Men vill vi ha samma säkra nivå som idag? Vad får det i så fall kosta? Eller ska vi för miljöns skull acceptera att det ibland är mörkare?

Läs mer
Hur stabil är elsektorn som skattebas?
Arrangör: Energiföretagen Sverige
Dag: 6/7 2016 14:15 - 15:00

Staten tar årligen ut ca 40 miljarder från elsektorn i skatt. Är det rimligt och hur stabil är elsektorn som skattebas på sikt? Vilken beskattning av elsektorn sker idag och hur skulle beskattningen kunna göras annorlunda. Konsekvenser av beskattning av elproduktion, konsumtion av el m.m. diskuteras.

Läs mer

Kommande

Visa full kalender