Att se el som en möjlighet till industriell utveckling och minskad klimatbelastning är ett av fem vägval som IVA-projektet Vägval el föreslår.

CERE:s Runar Brännlund har deltagit i projektet Vägval el och i juni lämnade de över sin sammanställda rapport till energiministern Ibrahim Baylan. Föreslagna vägval:

Vägval 1: Se el som en möjliggörare för industriell utveckling och minskad klimatbelastning
Vägval 2: Skapa handlingsutrymme för en kostnadseffektiv utveckling av elsystemet
Vägval 3: Beakta fler miljöfrågor än klimatet
Vägval 4: Slå fast ett mål för leveranssäkerhet för att bibehålla dagens höga nivå
Vägval 5: Förstärk samarbetet med omvärlden

Läs hela rapporten ”Fem vägval för Sverige” på iva.se
Läs mer på NyTeknik ”Fem tips till stabilt och hållbart elsystem” publicerad 14 juli 2016

Kommande

Visa full kalender