Att se el som en möjlighet till industriell utveckling och minskad klimatbelastning är ett av fem vägval som IVA-projektet Vägval el föreslår.

CERE:s Runar Brännlund har deltagit i projektet Vägval el och i juni lämnade de över sin sammanställda rapport till energiministern Ibrahim Baylan. Föreslagna vägval:

Vägval 1: Se el som en möjliggörare för industriell utveckling och minskad klimatbelastning
Vägval 2: Skapa handlingsutrymme för en kostnadseffektiv utveckling av elsystemet
Vägval 3: Beakta fler miljöfrågor än klimatet
Vägval 4: Slå fast ett mål för leveranssäkerhet för att bibehålla dagens höga nivå
Vägval 5: Förstärk samarbetet med omvärlden

Läs hela rapporten ”Fem vägval för Sverige” på iva.se
Läs mer på NyTeknik ”Fem tips till stabilt och hållbart elsystem” publicerad 14 juli 2016

Kommande