Regeringen slår ett slag för EU ETS i och med Isabella Lövin och Karolina Skogs debattartikel på DN 2 juli 2016 menar bland andra CERE:s Bengt Kriström och Runar Brännlund.

Men forskarna kände att en förklaring av EU ETS och dess funktion var på sin plats.
”De som menar att systemet med utsläppsrätter inte fungerar vill se en ännu snabbare minskning av utsläppen, trots att reduktionstakten är högre inom EU ETS än de utsläpp som medlemsländerna själva måste hantera. Att riva utsläppsrätter är en av de mest kostnadseffektiva åtgärder som Sverige kan vidta för klimatet.”

Läs hela repliken på DN.se publicerad 5 juli 2016. 
Läs Lövin och Skogs debattartikel publicerad 2 juli 2016.

Repliken är för förutom Bengt och Runar författad av Per Kågeson, pensionerad professor i miljösystemanalys vid KTH och Magnus Olofsson, Svenska Energiinstitutet och teknologie doktor i elektriska energisystem.

Kommande