Dr Oben BayrakDen CERE kände Oben Bayrak som disputerade i våras har erhållit ett stipendium från Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse. Stipendiet ger Oben möjlighet att forska på heltid under tre år. Han återvänder till CERE i början av 2017.

Välkommen tillbaka!