Fem fiskefria områden inrättades åren 2009-2011, tre på den svenska västkusten och två på ostkusten. Dessa områden har senare utvärderats och både de biologiska och samhällsekonomiska effekterna av de fiskefria områden har analyserats av Havs och vattenmyndigheten. CERE genomförde en analys av de samhällsekonomiska effekterna som visade att fiskefria områden kan öka värdet både för fiske och andra ekosystemtjänster som förbättrad vattenkvalitet, bättre naturupplevelser eller reglering av främmande arter.

Läs FishEcos nyhet ”Fiskefria områden är ett bra komplement till annan reglering” för mer information om Havs och vattenmyndighetens utvärdering.

Här kan du läsa CERE:s arbetsrapporter som är baserade på analyserna:
Fiskefria områden ur ett samhällsekonomiskt perspektiv: En konceptuell analys. CERE WP 2016:7

Fiskefria områden ur ett samhällsekonomiskt perspektiv: En empirisk studie. CERE WP 2016:17