Tidningen Syre skriver i sin artikel om målet att fasa ut klimat- och miljöskadliga subventioner. Ett mål som har ett brett stöd politiskt men inte är helt oproblematiskt. CERE:s Runar Brännlund kommenterar att det finns goda skäl att ha en nedsättning av miljöskatter.

”– Det vanliga skälet som anges är konkurrensskäl. Men jag skulle säga att det är smartare att beskriva det som en koldioxidläckagefråga. I exempelvis jordbrukssektorn skulle det kunna bli så att man fick lägga ner stora delar av verksamheten om man var tvungen att betala full skatt. Det skulle leda till en ökad import från annat håll, med potentiellt högre utsläpp i slutändan som effekt. Då har man inte vunnit någonting.

Därför behöver vi i varje enskilt fall göra en ordentlig analys av vilka effekter på de globala utsläppen som en förändrad skattenivå skulle ha, menar Runar Brännlund. Just nu saknas emellertid tydliga motiveringar till varför en subvention får vara kvar i Sverige, slog bland annat OECD fast i en granskning 2014.”

Läs hela artikeln från Syre ”Statliga miljarder göder utsläppen” publicerad online 12 april.

Kommande