CERE:s Bengt Kriström och Per-Olov Johansson skriver på SvD debatt den 28 april, 2018 om vad de anser vara en ”samstämmighet mellan ekonomiska experter vad gäller en satsning på höghastighetsbanor i Sverige”. Förutom att projektet ”har få eller inga möjligheter att bli samhällsekonomiskt lönsamt. En av de avgörande faktorerna är befolkningsunderlaget – Sverige har helt enkelt en för liten befolkning” menar de.

”Höghastighetstågen kan möjligen något minska utsläppen av växthusgaser men till en hög kostnad. En koldioxidminskning kan kosta upp till 40 gånger mer än i det billigaste alternativet.”

Läs hela artikeln ”Snabba tåg stöds varken av klimat eller ekonomi”

Kommande

Visa full kalender