Lars-Fredrik Andersson och CERE:s Magnus Lindmark förklarar på DN debatt varför välfärden inte kan förbättras under rådande omständigheter.

”Lika lite som sänkta skatter och bibehållen offentligt finansierad välfärd är hållbart, lika orimligt är påståendet att välfärdstjänsterna kan öka med oförändrade skatter.”

DN Debatt. ”Politiker blundar för orsaken till välfärdens ökade kostnader” publicerad 13 oktober, 2018.

Kommande

Visa full kalender