18 forskare uppmanar i DN debatt den 29 oktober att universiteten ska halvera sina egna utsläpp av växthusgaser på fem år. CERE forskarna Runar Brännlund, Bengt Kriström, Magnus Lindmark och Tommy Lundgren finner detta anmärkningsvärt. De 18 talar om betydelsen av att ta universitetens forskning på allvar, men deras förslag saknar helt vetenskaplig förankring kring hur en klimatpolitik som inte är slösaktig bör utformas.

”Då handelssystemet bestämmer totala utsläppsnivån i EU betyder det att anställda på universiteten kan flyga eller ta sparken, det ändrar inte mängden klimatgaser i atmosfären.”

CERE forskarna uppmanar istället att arbeta för att politiker och länder till exempel minskar antalet utsläppsrätter i EU.

Läs hela repliken ”De föreslagna klimatåtgärderna saknar vetenskaplig förankring” publicerad 31 oktober, 2018.